โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  12

หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

ข้อดีของการเล่น ที่มีผลดีต่อลูก

ในการเลี้ยงลูกนั้น สิ่งทำจำเป็นอีกหนึ่งอย่าง นอกจากความรัก ความอบอุ่น การเอาใจใส่ และอาหารการกินที่มีประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของลูกน้อยแล้ว การเล่นก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเด็ก ในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย หากคุณแม่ท่านใดที่ยังไม่เคยให้ลูกได้เล่นอย่างเต็มที่ หรือยังไม่เคยได้เล่นกับลูกๆ ล่ะก็ ลองอ่าน ข้อดีของการเล่น ที่มีต่อพัฒนาการของเด็ก แล้วจะทราบว่า การเลี้ยงลูกที่ถูกต้องนั้น จะต้องมีการเล่นเป็นส่วนประกอบหลักเลยทีเดียว

ข้อดีของการเล่น

ข้อดีของการเล่น ที่มีผลดีต่อลูก

1.ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
จินตนาการเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะของเด็ก ที่มักอยู่ในจิตนาการ แต่กลับช่วยทำให้เด็กได้แสดงออกถึงมุมมอง การเข้าใจในตัวเอง และเข้าใจโลกได้มากขึ้น

2.กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง ให้ทำงานสัมพันธ์กัน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ทางตา หู จมูก ลิ้น และกายนั้น มักจะถูกใช้ไปพร้อมๆกันในการเล่นแต่ละครั้ง จึงทำให้ประสาทสัมผัสของลูกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3.ช่วยพัฒนาบทบาททางเพศ
การเล่นบางอย่าง จะช่วยให้เด็กได้รับรู้ถึงเพศของตนเอง ซึ่งเรียนรู้ได้ผ่านการเล่น โดยเรามักจะเห็นได้จากการแสดงออก ของลูกในระหว่างการเล่น พ่อแม่ลูกกับเพื่อน หรือเล่นกับตุ๊กตาโดยสมมติให้เป็นลูก หรือเล่นแต่งตัว เป็นต้น

4.เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านความคิดและสติปัญญา
การเล่นในแต่ละครั้ง สามารถช่วยทำให้เด็กได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ทั้งนี้การเล่นยังช่วยในการจดจำ และเป็นการฝึกนิสัยช่างสังเกตุไปในตัว ให้กับเด็กได้อีกด้วย อย่างเช่น การเล่นต่อจิ๊กซอว์ การเล่นต่อบล็อก หรือแม้แต่ เล่นไล่จับ หรือเล่นซ่อนหา เป็นต้น

5.เสริมสร้างสมาธิและความสนใจให้แก่เด็ก
การอยู่ไม่นิ่งนั้น เป็นเรื่องปกติของเด็ก และหากพ่อกับแม่ยอมให้ลูกนั่งอยู่หน้าทีวี ดูการ์ตูนหรือรายการต่างๆ ในโทรทัศน์ แม้จะช่วยลดความวุ่นวายของลูกได้ แต่กลับส่งผลเสีย ทำให้เด็กกลายเป็นคนสมาธิสั้น อยู่ไม่นิ่ง เพราะการจ้องสิ่งที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาทางหน้าจอมีผลต่อสมาธิโดยตรง ดังนั้นผู้ปกครองควรให้ลูก ได้เล่นในกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้สมาธิ อย่างเช่น การวาดรูป การปั้นดินทราย หรือต่อตัวต่อ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น และจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้สังเกตุ ถึงความชอบ และความสนใจ ของลูกน้อย

จากข้อดีที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้แก่ลูกน้อยแล้ว การเล่นยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ภายในครอบครัว ให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่นขึ้นระหว่างพ่อแม่ และลูกได้อีกทางหนึ่ง

อ่านบทความดีๆจากทางโรงเรียน ได้ที่ นานาสาระ