โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  12

หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

ปัญหาวัยรุ่น

ปัญหาวัยรุ่น

ปัญหาวัยรุ่น กับพฤติกรรมชวนปวดหัว จนคุณพ่อคุณแม่ต้องกุมขมับ ที่สามารถพบได้บ่อยในวัยรุ่นเช่น:

ปัญหาวัยรุ่น

ปัญหาความสัมพันธ์กับพ่อแม่ ในวัยนี้มันมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกมาก สุนทรพจน์ที่รบกวนจิตใจ อารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ความรับผิดชอบจากบนลงล่าง Egocentric, อัตตา, ผู้ปกครอง ผู้ปกครองหรือครูอาจอารมณ์เสียมาก หากวิธีการเช่นการตําหนิความรู้สึกผิดหรือการลงโทษที่รุนแรงผิดพลาดจะมีปฏิกิริยาตรงกันข้ามที่จะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุ่น วิธีจัดการกับปัญหาพฤติกรรมเหล่านี้เริ่มต้นด้วยความเข้าใจในความต้องการของวัยรุ่นและการประนีประนอมที่ยืดหยุ่น แต่ก็ยังมีโอกาสจํานวนมาก พยายามกระตุ้นตัวเองให้ความร่วมมือแทนที่จะใช้กําลังโดยตรงหรือการข่มขู่ก่อนอื่นให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ไม่ต้องกังวลกับพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคุณ

ปัญหาการใช้สารเสพติด (substance use disorders) โดยธรรมชาติของวัยรุ่นจะมีความอยากรู้อยากเห็นมากมายที่จะลอง หากขาดความยับยั้งชั่งใจเช่นกันที่จะอยู่ในกลุ่มสารเสพติดหรือในสารเสพติดของเพื่อนคุณจะถูกโน้มน้าวให้แบ่งปัน บางคนไม่กล้าปฏิเสธเพื่อนหรือบางคนใช้พวกเขาเพื่อให้ดูเหมือนเพื่อน เมื่อทดสอบแล้วความพึงพอใจจะกลายเป็นเรื่องง่ายที่จะยึดติดกับ

พฤติกรรมรักร่วมเพศ (homosexualism) นี่คือลักษณะการทํางานที่อาจทําให้เกิดปัญหามากมาย คนรักร่วมเพศมีแนวโน้มที่จะมีปัญหากับชีวิตมากกว่าคนทั่วไป ในบางสังคมที่การรักร่วมเพศต่อต้านรักร่วมเพศน่าขยะแขยงเยาะเย้ยยอมรับไม่ได้ในบางประเทศมีกฎหมายลงโทษความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกัน

รักร่วมเพศ  คือพฤติกรรมที่พึงพอใจทางเพศกับเพศเดียวกัน ไม่ว่าจะมีการแสดงออกภายนอกที่ชัดเจนหรือไม่การรักษาคนรักร่วมเพศมักจะไม่ได้ผลเนื่องจากคนรักร่วมเพศมักจะพอใจด้วยวิธีนี้ ความช่วยเหลือมีให้ผ่านการให้คําปรึกษาแก่ผู้ปกครองและผู้ป่วยสําหรับการปรับตัว คุณไม่รังเกียจที่จะเป็นแบบนี้และผู้ป่วยก็ทําตามนั้น ไม่รังเกียจมากเกินไปสําหรับฝ่ายค้านของญาติของเขา ในการป้องกันภาวะรักร่วมเพศ   ทำได้โดยการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่เพศเดียวกับเด็ก  เพื่อให้มีการถ่ายทอดแบบอย่างทางเพศจากพ่อหรือแม่เพศเดียวกับเด็ก

การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง (masturbation) ในวัยรุ่นการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นพฤติกรรมปกติที่ไม่เป็นอันตรายและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายหรือจิตใจ คุณไม่จําเป็นต้องยุ่งมากจนนี่เป็นปัญหาที่คุณต้องอยู่ด้วยเมื่อเวลาผ่านไปหรืออาจทําให้ขาดกิจกรรมที่มีประโยชน์อื่น ๆ

การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น (sexual relationship) มันมักจะเกิดจากวัยรุ่นที่ขาดความยับยั้งชั่งใจหรือผู้ที่มีปัญหาทางอารมณ์และใช้เพศแทน เพศในวัยรุ่นมักจะไม่รอบคอบขาดการไตร่ตรองและเป็นไปตามอารมณ์ทางเพศหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของการใช้ยาเสพติด มันทําให้เกิดปัญหากับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์การทําแท้ง ปัญหามักเกิดจากการเป็นบิดามารดาที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาครอบครัวและในที่สุดก็มีปัญหาทางสังคม 

ปัญหาบุคลิกภาพ (personality problems) วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ชัดเจน อารมณ์คิด การกระทํามีความสอดคล้องกันมากจนสามารถคาดการณ์ได้ในกรณีนี้ เขาแสดงออกอย่างไร? หากการฝึกอบรมก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่ดีวัยรุ่นก็มีบุคลิกภาพที่ดี แต่ในทางกลับกันพวกเขาไม่สามารถทําได้ หากคุณมีปัญหาในชีวิตหรือถ้าคุณเรียนรู้ผิดคุณจะกลายเป็นคนที่มีปัญหา ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้น้อยลงวางตัวเองไว้ตรงกลางและคุณจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต ถ้าเป็นปัญหามากๆเรียกว่าบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders)

ความประพฤติผิดปกติ  (conduct disorder)  คือ โรคที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพฤติกรรมกลุ่มที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง ได้แก่ การละเมิดสิทธิการโจรกรรมและการฉ้อโกงของผู้อื่น การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคม เช่น การฉกฉวย วิ่งไปมา ทําร้ายผู้อื่น ทําลายวัตถุ หรือวิ่งหนีออกจากโรงเรียน อย่ากลับบ้าน โกหก โกหก โกหก โกง ล่วงละเมิดทางเพศ ยาเสพติด อาการนี้มักจะกินเวลาเป็นระยะเวลาหนึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับปัญหาครอบครัวการเลี้ยงดูและปัญหาทางอารมณ์

วิธีจัดการกับปัญหาควรทันทีเพราะการปล่อยให้นานขึ้นจะเรื้อรังมากขึ้นยากที่จะรักษา  และกลายเป็นบุคลิกภาพแบบอันธพาล (antisocial personality disorder)

การป้องกันปัญหาวัยรุ่น

1- การอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมการเอาใจใส่และความอบอุ่น
2- การฝึกอบรมเพื่อตระหนักถึงวินัยและสิทธิสําหรับทั้งตัวคุณเองและผู้อื่นรวมถึงการควบคุมตนเอง
3- มีทักษะในการฝึกทักษะชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาและปฏิเสธสิ่งที่ผิด
4- สอนเด็ก ๆ ให้หาเพื่อนและเพื่อนทางสังคม
5- สอนเด็กให้มีเอกลักษณ์และกล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง

อ่านบทความดีจากทางโรงเรียน  ได้ที่ นานาาระ