โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  12

หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

ฝึกให้ลูกพูด 2 ภาษา ควรเริ่มอย่างไรดี

ฝึกให้ลูกพูด 2 ภาษา

การวิจัยแสดงให้เห็นว่า ทารกเริ่มเรียนรู้เสียงในภาษา เมื่อพวกเขายังอยู่ในครรภ์ของแม่ เสียงของแม่ เป็นหนึ่งในเสียงที่ชัดเจนที่สุด ที่ทารกในครรภ์ได้ยิน นอกเหนือจากการแยกความแตกต่าง ระหว่างภาษาของแม่ และภาษาอื่น ๆ คุณยังสามารถ สร้างความแตกต่างระหว่างภาษาแม่ และภาษาอื่น ๆ ทารกแรกเกิดยังสามารถแยกแยะ ความแตกต่างระหว่างภาษา เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาที่เขาได้ยิน จากนั้นทารก ระหว่าง 6 ถึง 12 เดือน ทารกที่เติบโตใน ครอบครัวภาษาเดียวจะเริ่มเชี่ยวชาญในภาษาแม่ของพวกเขา ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพมาก ในการ ฝึกให้ลูกพูด 2 ภาษา เมื่อฝึกจากครรภ์โดยให้เด็กแยกแยะ เสียงของแต่ละภาษาก่อน

ฝึกให้ลูกพูด 2 ภาษา

ในการจะสอนลูกให้พูด 2 ภาษา จะแบ่งได้ 2 แบบดังนี้

1-หนึ่งคนหนึ่งภาษา
สิ่งนี้ได้รับการยอมรับในครอบครัวภาษาที่สองกับลูก ๆ ของพวกเขาซึ่งจะต้องเป็นคนที่ใช้เวลากับลูก ๆ ของพวกเขา และถือว่าเป็นครูสอนภาษาหลัก ที่สามารถเป็นแม่ได้ ด้วยวิธีนี้ เด็กเรียนรู้ที่จะพูดคุยกับพ่อแม่ของเขา ด้วยวิธีธรรมชาติในทั้งสองภาษา อย่ากลัวว่า คุณจะสับสน พวกเขาแตกต่างกันมาก พวกเขาไม่สามารถจินตนาการได้ เพราะพวกเขามักจะเรียนรู้จากสิ่งที่พวกเขาเห็น และพวกเขาใช้บางสิ่งบางอย่าง เพื่อติดตาม เมื่อพูดภาษาไทย และเมื่อจะพูดภาษาอังกฤษ

2-หนึ่งเวลาหนึ่งภาษา
นี่คือสิ่งที่พ่อแม่และคนอื่น ๆ ในบ้านพูด (ซึ่งสามารถสื่อสารในสองภาษา) เขาสามารถพูดภาษาแรก และภาษาที่สองผสมกับลูกบอล แต่ไม่ได้แปล การไม่พูดถึงคําไทยการออกเสียงคําในประโยคในเวลาที่ต่างกันสามารถกําหนดได้ว่าวันนั้นถูกส่งเป็นภาษาไทย ในเวลากลางคืนจะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็ก ๆ สามารถแยกแยะสองภาษาได้อย่างชัดเจนจากช่วงเวลาหนึ่ง

ใช้ตัวช่วย
สําหรับเด็กเล็กให้เปิดภาพยนตร์หรือการ์ตูนให้ลูกของคุณ ไม่จําเป็นต้องดูฟังเพียงเพื่อให้ได้สําเนียงที่ถูกต้อง หนังสือนิทานซีดีเพลงภาพยนตร์หรือโปสเตอร์ภาษาเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ช่วยหรือเครื่องมือการศึกษาทั้งหมดที่มีประโยชน์สําหรับการเรียนรู้ภาษาที่สองของบุตรหลานของคุณ

ฝึกคำศัพท์จากสิ่งรอบตัว
สิ่งนี้สามารถเริ่มต้นด้วยคําง่ายๆ ควบคู่ไปกับคําที่พบในชีวิตประจําวันเช่นเครื่องใช้หรือชื่ออาหารหรือกิจวัตรประจําวัน ลุกขึ้นกินนอนมา และไปว่ายน้ําแต่งตัว อย่าแปลเป็นภาษาไทย สิ่งเหล่านี้เมื่อคุณพูดมันทุกวันจะทําให้คุณจําได้อย่างแน่นอน พูดต่อไปแล้วค่อยๆเพิ่มเข้าไปในประโยค เมื่อคุณโตขึ้นนี่คือการเรียนรู้ภาษาสําหรับผู้ปกครอง และเด็กในเวลาเดียวกันสิ่งสําคัญคือการออกเสียงคําอย่างถูกต้อง

ทำให้เป็นเรื่องสนุก
การฝึกลูกของคุณให้เป็นเด็กสองภาษา เป็นแง่มุมปกติของชีวิตเช่นเดียวกับการทํากิจกรรมทั้งหมดดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเครียด การกินการเล่าเรื่อง และการเล่นเกมอาจเป็นภาษาที่สองหรือคุณสามารถออกไปข้างนอกเหมือนสวนสัตว์ และเปลี่ยนบรรยากาศ สวนสนุกยังสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกของคุณเรียนรู้ได้ดีในรูปแบบที่แตกต่างพูดในภาษาที่สองเพื่อแสดงสภาพแวดล้อมให้กับลูกของคุณ และเพิ่มความสนใจของคุณ

ค่อยเป็นค่อยไป
สอนเด็กคนนั้นด้วยภาษาที่สอง ครูต้องการเวลา และความเข้าใจเพราะเด็กทุกคนมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน และทักษะและทัศนคติที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ปกครองจึงต้องใช้ความอดทนรอให้ลูกเรียนรู้ภาษาตามเวลาของพวกเขา พูดสนับสนุนและขอแสดงความยินดี เมื่อเขาสามารถทําบางสิ่งบางอย่างได้อย่างรวดเร็ว

อ่านบทความดีๆจากทางโรงเรียน ได้ที่ นานาสาระ