โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  12

หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

พัฒนาการด้านสมองเด็ก จากกิจกรรมหรือสิ่งต่างๆที่ลูกทำ

พัฒนาการด้านสมองเด็ก

พัฒนาการด้านสมองเด็ก จากกิจกรรมหรือสิ่งต่างๆที่ลูกทำ เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆ มีความเฉลียงฉลาด ซึ่งสมองสามารถพัฒนาได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ผ่านการรับประทานอาหารการกิน และการเลี้ยงดูเด็ก เมื่อเติบโตกิจกรรมหรือสิ่งที่คุณทําสามารถนําไปสู่การพัฒนาสมองได้เช่นกัน วันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคบางอย่างที่จะช่วยเด็กโต การพัฒนาสมองที่ดี

พัฒนาการด้านสมองเด็ก

เล่นเสริมทักษะ
การเล่นส่งเสริมให้สมองเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ภาษา จริยธรรม การอดทน เช่นการรอเล่นในสนามเด็กเล่นและ การเล่นเกมที่มีกติกา เช่นเล่นไล่จับ หรือการเล่นตามบทบาท รวมถึงการจําลองสถานการณ์ จะช่วยฝึกคิด ทักษะการตัดสินใจ และการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น

ฝึกให้ทำงานบ้าน
ฝึกให้ลูกของคุณทํางานบ้าน มันจะช่วยให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา เรียนรู้ได้เร็วขึ้นและรู้สึกว่ามีคุณค่าเพราะลูกของคุณสามารถทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และเพิ่มความมั่นใจในตนเองของบุตรหลานของคุณ ในเด็กโตพวกเขาจะมีความรับผิดชอบมากขึ้น และสามารถทํางานบ้านได้ค่อนข้างมาก บางทีอาจอนุญาตให้พวกเขาทําความสะอาดบ้านเช่น บ้านกวาด ถูบ้าน ลูกของคุณสามารถล้างจาน หรือพาลูก ๆ ของคุณไปที่ห้องครัวเพื่อช่วยคุณทําอาหาร

นอนหลับให้เพียงพอ
การนอนหลับเป็นสิ่งสําคัญสําหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กวัยเรียน ซึ่งการนอนหลับถือเป็นอาหารสมอง เพราะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและ จดจําสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างแม่นยํา เด็กโตหรือเด็กวัยเรียนจะต้องนอน 9 ถึง 12โมง และสามารถสังเกตได้ว่า พวกเขานอนหลับเพียงพอจากพฤติกรรมประจําวันของพวกเขา หรือ ตื่นขึ้นมาบ่อยครั้ง ลูกของคุณไม่ได้หลับในระหว่างวัน และเมื่อลูกของคุณเข้านอน ลูกของคุณสามารถนอนหลับได้ภายใน 15-30 นาที

สร้างสรรค์งานศิลปะ
เด็กวัยเรียนหรือวัยประถม มีโครงสร้างสมองที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมาก ยิ่งได้รับการส่งเสริมมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ดี ได้มากขึ้นเท่านั้น ในเด็กวัยนี้ กิจกรรมทางศิลปะ จะฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงและ เกี่ยวข้องกับการใช้ดวงตา เช่นประติมากรรม การวาดภาพ, การระบายสี, การพับกระดาษ

กินอาหารที่มีประโยชน์
สารอาหารเป็นสิ่งจําเป็น เพื่อช่วยพัฒนาสมองของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กโต หรือเด็กวัยเรียน ดังนั้นพวกเขาควรจะสามารถกินอาหารได้ห้าชนิด: คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แร่ธาตุ และวิตามิน เพื่อให้ร่างกายสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างการพัฒนาสมอง กรดไขมันที่สําคัญที่สุดโดยเฉพาะโอเมก้า 3, 6 และ 9 ซึ่งช่วยปรับปรุงและ บํารุงสมองของเด็กได้อย่างมาก

อ่านบทความดีๆจากทางโรงเรียน ได้ที่ นานาสาระ