โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  12

หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

สอนลูกให้เก่งคณิตศาสตร์

สอนลูกให้เก่งคณิต

หนึ่งในวิชาพื้นฐานที่เด็กๆ ต้องเจอคงหนีไม่พ้นวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการฝึกเรื่องการคิดคำนวณตัวเลขเท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานในการคิดอย่างมีเหตุมีผล เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในอนาคตของเด็กๆอีกด้วย แม้ว่าจะเป็นวิชาที่ดูยาก ซับซ้อน แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่สอนให้ลูกมีทัศนคติ และความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ที่ดี ก็จะช่วยให้ลูกสามารถเรียนวิชานี้ได้อย่างมีความสุข ด้วยวิธีการง่ายๆ ที่ทำได้ในบ้านผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถ สอนลูกให้เก่งคณิต ได้ด้วยตัวเองดังนี้

สอนลูกให้เก่งคณิต

1-ฝึกให้ลูกจดจำไปพร้อมกับการคิดแบบรวบยอด
อาจเริ่มจากการสอนให้ลูกรู้จักคำศัพท์และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ที่มักพบในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร หน้าตาเป็นอย่างไร ความหมายของแต่ละอันคืออะไร อันไหนต้องเพิ่มหรือลด โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ หรือสิ่งของที่อยู่รอบตัวเข้ามาช่วย เช่น ใช้วิธีเพิ่มแท่งไม้ในกล่องแล้วให้ลูกนับ มีการเพิ่ม ลด จำนวน แท่งไม้บ้าง แล้วถามว่ามีจำนวนเท่าไหร่ เป็นต้น

2-สอนพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้ลูก
จากผลสำรวจที่ว่า 25% ของการทำโจทย์คณิตศาสตร์ผิด เกิดจากการเขียนตัวเลขผิดนั่นเอง เพราะฉะนั้นผู้ปกครองควรฝึกให้ลูกเขียนตัวเลขอย่างบรรจงตั้งแต่แรกเริ่ม ตัวไหนมีขีด ตัวไหนไม่มีขีด หรือหลักหน่วย หลักสิบ ต้องเขียนหลักของตัวเลขให้ตรงกัน แล้วเริ่มจากการใช้กระดานตัวเลขเข้าช่วย ชูภาพให้เด็กๆ ดู และให้เด็กตอบอย่างรวดเร็ว หากลูกไม่สามารถหาคำตอบได้ให้ใช้อุปกรณ์ของจริงช่วยในการนับ จะทำให้ลูกไม่เบื่อนั่นเอง

3-ทำให้คณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
หากเด็กตระหนักถึงความสำคัญทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้เด็กเข้าใจความหมายมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวันสามารถทำให้เด็กได้ฝึกและทำความเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ เช่น การช่วยจ่ายค่าอาหารเมื่อไปซูเปอร์มาร์เก็ต ให้ช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน หรือการคำนวณเงินค่าขนมที่เหลือจากการไปโรงเรียนเพื่อสะสมเป็นเงินออม เป็นต้น

4-เล่นเกมคณิตศาสตร์กับลูก
พยายามหมั่นฝึกทักษะการบวกลบคูณหารกับลูกอยู่เสมออาจจะทำให้กิจกรรมนั้นเป็นเกมสนุกๆ  เพื่อให้เขารู้สึกผ่อนคลายและสนุกไปกับการคำนวณ เช่น การให้ลูกบวกเลขจากทะเบียนรถคันข้างหน้า หรือในเวลาทำสวนปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้ ก็ให้เด็กลองนับดอกไม้ดู เพราะเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสการรับรู้และการเคลื่อนไหว ยิ่งจัดการเรียนรู้ให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสได้มาก ก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้คิดและจดจำได้มากขึ้น

5-ทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ
หนึ่งในเคล็ดลับของคนเก่งนอกจากความเข้าใจแล้ว ยังวัดกันที่ความเร็วอีกด้วย หากลูกๆเริ่มเข้าใจในพื้นฐานของคณิตศาสตร์พอสมควรแล้ว ผู้ปกครองควรหาโจทย์หรือแบบฝึกหัดมาเพื่อให้ลูกได้ฝึกฝนเพื่อจับเวลาให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้การจับเวลาอาจเริ่มจากการใช้เวลามากและค่อยๆลดระดับลงมาเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้ลูกๆรู้สึกกดดันจนเกินไปนั่นเอง

6-ช่วยเหลือและให้กำลังใจลูก
เมื่อลูกไม่เข้าใจในบทเรียน ควรให้ความช่วยเหลือทันที ด้วยคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องอยู่บนความเข้าใจ ของพื้นฐานที่เรียนมาแล้ว ยกตัวอย่าง เช่น หากไม่มีความเข้าใจเรื่องไหน แล้วคุณครูไม่มีเวลาเพียงพอ ในการช่วยเหลือเด็ก คุณพ่อคุณแม่อาจต้องมีติวเตอร์พิเศษ เพื่อเสริมการเรียนให้ลูกอีกครั้ง และหาเวลาในการฝึกฝนคณิตศาสตร์ให้ลูก ถ้าเด็กมีความเข้าใจ ก็จะยิ่งมีความเชื่อมั่น และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์

อ่านบทความดีๆ จากทาง โรงเรียน ได้ที่ นานาสาระ