โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  12

หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

ปัญหาการเข้าโรงเรียน มีความซับซ้อน และวิธีแก้ปัญหาก็จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน

ปัญหาการเข้าโรงเรียน มีความซับซ้อน และวิธีแก้ปัญหาก็จำเ … Read more

สร้างการทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพการทำงาน ความไว้วางใจ และความคิดสร้างสรรค์ นี่คือวิธีส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา

สร้างการทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่ … Read more