โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  12

หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

IQ ของทารกสูงหรือไม่? เพียงดูจากสิ่งเหล่านี้

IQ ของทารกสูงหรือไม่?

IQ ของทารกสูงหรือไม่? ทารกแรกเกิดจะมีการเคลื่อนไหวและการแสดงออกบางอย่าง ที่คุณพ่อคุณแม่อาจมองว่าเป็นเรื่องตลกและน่ารัก แต่อย่าประมาทในการเคลื่อนไหวเหล่านี้ อันที่จริงแล้ว การเคลื่อนไหวเหล่านี้ สามารถบอกได้ว่าทารกแรกเกิดมีไอคิวสูงหรือไม่

IQ ของทารกสูงหรือไม่?

1-น้ำหนัก
ความปรารถนาของแม่ทุกคนคือ การมีลูกที่แข็งแรงและฉลาด การศึกษาในอังกฤษพบว่าน้ำหนักทารกแรกเกิด เกี่ยวข้องกับไอคิวจริง ๆ ! กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตั้งแต่ทารกเกิด เปิดเผยความลึกลับของระดับไอคิวได้เล็กน้อย สถาบันแห่งหนึ่งของอังกฤษได้ทำการสำรวจติดตามเด็กชายหญิงกว่า 4,000 คน ที่เกิดในปี พ.ศ. 2489 ผลการสำรวจพบว่า IQ และน้ำหนักตัวเป็นสัดส่วนโดยตรง
กล่าวคือ ในบรรดาน้ำหนักปกติของทารกแรกเกิด (น้ำหนักปกติของทารกแรกเกิดควรอยู่ที่ 2,500 กรัมถึง 4,000 กรัม) ยิ่งมีน้ำหนักแรกเกิดมากเท่าไหร่ เด็กๆก็จะยิ่งฉลาดขึ้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่ และการทำงานของการรับรู้ของผู้ที่มีน้ำหนักน้อย ไม่ดีเท่ากับผู้ที่มีน้ำหนักมาก กล่าวคือในน้ำหนักปกติระหว่าง 2,500-4,000 กรัม ยิ่งเข้าใกล้ 4,000 กรัม เด็กแรกเกิดจะฉลาดขึ้นในอนาคต ส่วนสาเหตุนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด

2-ทารกที่ชอบหัวเราะจะฉลาดกว่า
โดยทั่วไปแล้ว ทารกจะเริ่มหัวเราะเมื่ออายุได้ 4-6 สัปดาห์ แม้ว่าเด็กบางคนอาจเริ่มหัวเราะเร็วกว่านี้ ในช่วงแรก ทารกมักจะยิ้มขึ้นมาเล็กน้อยในระหว่างการนอน และเมื่อโตขึ้น ทารกจะหัวเราะออกมาในระหว่างการนอน อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบางคนที่ศึกษาจิตวิทยาเด็กพบว่า รอยยิ้มของทารกสามารถบอกถึงแนวโน้มทั่วไป เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กได้ เด็กที่ชอบหัวเราะจะมีพัฒนาการทางสติปัญญาดีกว่าเด็กที่ไม่ชอบหัวเราะ

3-รักที่จะเลียนแบบ
เด็กทุกคนเริ่มต้นจากการเลียนแบบ และความสามารถนี้มีมาตั้งแต่ตอนที่เขาเกิด เด็ก ๆ เป็นนักเลียนแบบโดยธรรมชาติ
ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการทดลอง และเรียนรู้ว่า สายตาของทารกไม่ดีนัก ดังนั้นทารกจึงต้องเคลื่อนไหวภายในระยะการมองเห็น โดยทั่วไปจะอยู่ในระยะ 20 ซม. จากทารก อ้าปากและแลบลิ้นออกมา จากนั้นทารกหลังจากจ้องมองที่การกระทำนี้ไม่กี่วินาที เขาจะอ้าปากแลบลิ้นออกมาด้วย
พ่อแม่อาจต้องการสื่อสารอย่างแข็งขันกับทารกแรกเกิด และมักจะทำบางอย่างกับทารกแรกเกิด ตั้งแต่ง่ายไปจนถึงซับซ้อน เพื่อปรับปรุงความสามารถในการเลียนแบบของเขา ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาทางปัญญาของทารกแรกเกิด

4-ชอบดูสิ่งของ
ในสัปดาห์ที่ 4-6 ทารกสามารถมองตามวัตถุที่เคลื่อนไหวได้ด้วยตา และหันตามแนวนอนได้ 90 องศา พอถึงสัปดาห์ที่ 12 เมื่อได้ยินเสียงแม่ ก็จะหันหน้าไปหาแม่ อายุ 12-16 สัปดาห์ จะอ้าปากเมื่อเห็นผู้ใหญ่ถือขวดนมเตรียมป้อนนม
ในความเป็นจริง การรับรู้เป็นสิ่งแรกที่ปรากฏในพัฒนาการของทารก และการมองเห็นเป็นส่วนสำคัญของการรับรู้ การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อม ที่กระตุ้นการมองเห็นที่เหมาะสม ตั้งแต่อายุยังน้อย จะเป็นการวางรากฐานที่ดี สำหรับการรับรู้และพัฒนาการทางสติปัญญาของพวกเขา ทารกชอบดูสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะลูกบอลสีแดงหรือแผนภูมิเป้าสีดำและขาว แผนภูมิแท่ง…ฯลฯ หากทารกมีอาการเหล่านี้แสดงว่าพวกเขาฉลาดมาก

อ่านบทความดีๆจากทาง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 ได้ที่ นานาสาระ